کارخانه

رزن، شهرک صنعتی، بلوار پاستور
تلفکس: ۹-۳۶۳۳۱۰۲۸ (۰۸۱)

دفتر مرکزی

تهران، ولنجک، نبش خیابان ۱۸، مجتمع خلیج فارس، واحد ۳۰۳
تلفن: ۸ – ۲۶۷۰۶۰۲۵ (۰۲۱)
فکس: ۲۲۴۲۸۹۲۳ (۰۲۱)
پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۲۹۴۰
پست الکترونیک:
info@vm-agri.com
info@vastergreen.com
پست الکترونیک مدیر عامل:
hosseini@vm-agri.com

دفتر همدان

خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه ۱۰، واحد ۷
تلفن: ۷ – ۳۸۲۸۲۰۰۶ (۰۸۱) , ۳۸۲۶۱۴۳۴ (۰۸۱)
فکس: ۳۸۲۵۲۴۳۰ (۰۸۱)