کود واستر گرین  ۴۰-۱۰-۱۰ یک کود قابل حل در آب می باشد که دارای حداکثر حلالیت و خلوص بوده و فاقد کلر و سدیم می باشد. وجود نسبت ۱:۱:۴ (N-P2O5-K2O) در این ترکیب ، باعث شده تا استفاده از آن درگیاهانی که نیاز به مقادیر بالای پتاسیم و مقادیر کمتری از نیتروژن و فسفر دارند کاملاً مناسب بوده و وجود عناصر ریز مغذی نیز رشد مطلوب گیاه را فراهم می نماید.

روش مصرف:

کود واستر گرین ۴۰-۱۰-۱۰ قابلیت استفاده درکلیه برنامه های تغذیه ای در تمامی محصولات زراعی ،گیاهان گلخانه ای ،سبزیجات و درختان میوه را در هنگام نیاز به کود با مقادیر بالای پتاسیم را دارد.

 

عناصر پر مصرف (درصد)

عناصر ریزمغذی (mg/kg)

K2O

P2O5

N

Fe

Zn

Mn

Cu

Mo

B

Chelated with EDTA

۴۰

۱۰

۱۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

۱۰۰

قابلیت سازگاری :

  •  کود کامل واسترکرین  با بیشتر کودها و سموم قابل اختلاط است.
  •  برای موارد خاص بهتر است پیش از مصرف تست اختلاط صورت پذیرد.

محصول

میزان مصرف

Kg/ha

روش خاکی

روش مصرف

(کیلو گرم در هزار لیتر)

محلولپاشی

زمان مصرف

پسته

۸-۶

۳-۲

درختان میوه: در زمان تورم

جوانه ها ، فندقی شدن میوه و سه هفته قبل از برداشت میوه

گیاهان زراعی : در مرحله سه تا پنج برگی و سپس هر دو هفته یکبار تکرار شود.

هر سه هفته یک بار در آب آبیاری مصرف شود

سیب زمینی و چغندر قند

۷-۵

جالیز

۸-۶

سبزی های برگی

۶-۵

درختان میوه هسته دار و دانه دار

۸-۶

مرکبات و کیوی

۷-۵

گیاهان زینتی

۵-۴

سیر

۶-۴

سایر گیاهان

۷-۵