کود واستر گرین ۲۰-۲۰-۲۰ یک کود قابل حل در آب می باشد که دارای حداکثر حلالیت و خلوص بوده و فاقد کلر و سدیم می باشد. وجود ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت مساوی باعث می شود که بتوان از این محصول در تمام مراحل رشد گیاه استفاده نمود.

فراهم نمودن نیتروژن ، فسفر و پتاسیم قابل جذب توسط این محصول ، تغذیه کامل گیاه را تضمین نموده و باعث افزایش رشد و حاصلخیزی گیاه شده و از کمبودهای تغذیه ای یا عدم توازن عناصر غذایی نیز جلوگیری می نماید.

روش مصرف:
کود واستر گرین ۲۰-۲۰-۲۰ قابلیت استفاده در تمام برنامه های تغذیه ای به صورت محلولپاشی و کود آبیاری را داشته و نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم وعناصر ریز مغذی را در گیاه تامین می کند.استفاده از این کود برای تمامی محصولات زراعی ، گیاهان گلخانه ای ، سبزیجات و درختان میوه پیشنهاد می شود.

 

 

 

عناصر پر مصرف (درصد)

عناصر ریزمغذی (mg/kg)

N

P2O5

K2O

Fe

Zn

Mn

Cu

Mo

B

Chelated with EDTA

۲۰

۲۰

۲۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

۱۰۰

 

قابلیت سازگاری :

  • کود کامل واسترکرین  با بیشتر کودها و سموم قابل اختلاط است.
  • برای موارد خاص بهتر است پیش از مصرف تست اختلاط صورت پذیرد.

محصول

میزان مصرف

Kg/ha

روش خاکی

روش مصرف

(کیلو گرم در هزار لیتر)

محلولپاشی

زمان مصرف

گیاهان زراعی

۸-۴

۳-۲

هر سه هفته یک بار

درختان میوه

۷-۵

سبزیجات برگی

۸-۶

سبزیجات میوه‌ای

۷-۷

گیاهان زینتی

۶-۴