دلتامترین

Deltamethrin Maad 2.5%EC
حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

دلتامترین در بازار با نام تجاری دسیس موجود است ، دلتامترین موثرترین حشره کش از گروه پایروتیروئیدهاست که با نحوه اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از آفات گیاهی نظیر سن های غلات ، ملخها ، لارو بال پولکداران ، سرخرطومیها ، شته ها ، کنه ها ، کک های آفات گیاهی ، تریپس ها ، شپشک ها ، عسلک ها ، مگس های سفید گلخانه و پسیلها بر روی گندم ، پنبه ، یونجه ، سبزیجات ، سویا ، چغندر قند، درختان میوه سردسیری را کنترل می نماید . این ترکیب ۱۰-۱۵ روز روی سطوح سمپاشی شده دوام دارد.این ترکیب در برابر نور خورشید پایداری زیادی دارد ، چون خاصیت تبخیری کم و دوام آن روی محصول زیاد است .قدر ت حشره کشی این ترکیب صد برابر  از ترکیبات کلره ، پنج برابر از ترکیبات فسفره و پنج تا ده برابر از سایر پیریتروئیدها بیشتر است.

این ترکیب اثر ضربه ای سریع (knock down )  دارد . دلتامترین واستر چربی دوست بوده و به راحتی جذب لایه کوتیکول حشرات و سطح برگ شده و در نتیجه در مقابل اثر شسته شدن باران مقاوم است .

موارد توصیه دلتامترین واستر در محصولات کشاورزی

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

درختان میوه سردسیری

برگخوار و جوانه خوار، پسیل گلابی

۳/۰-۴/۰ لیتر در هزار لیتر آب

پروانه فری ، شته سبز هلو ، سرخرطومی سیب وگلابی، پروانه زنبور مانند ، سرشاخه خوار هلو

۵/۰-۶/۰ لیتر در هزار

شته سبز سیب ، زنبور گلابی ، زنبور گوجه

۴/۰ لیتر در هزار

ذرت و سورگوم

هلیوتیس

۶/۰ لیتر در هکتار

نخود ، نخود فرنگی ، باقلا ، عدس    کتان ، کلزا ، گلرنگ و آفتابگردان

اگروتیس سرخرطومی حبوبات

هلیوتیس ، سن سبز ، زنجره

۳/۰-۶/۰ لیتر در هکتار

سویا

تریپس و آفات مکنده

۴/۰-۶/۰ لیتر در هکتار

مرکبات

شته ها

۶/۰ لیتر در هزار لیتر آب

پروانه مینوز برگ

۳/۰-۴/۰ لیتر در هزار لیتر آب

گندم

سن های زیان آور

۳/۰لیتر در هکتار

پنبه

کرم غوزه پنبه و شته های پنبه کرم طوقه بر

۴/۰-۶/۰ لیتر در هکتار

شب پره گاما ، کارادرنیا و پرودنیا

۵/۰-۱ لیتر در هکتار

عسلک پنبه

۵/۰-۸/۰ لیتر در هکتار

کرم خاردار پنبه

۵/۰-۶/۰ لیتر در هکتار

چغندر قند

کرم طوقه بر ، خرطوم کوتاه و کک چغندر

۳/۰-۴/۰ لیتر در هکتار

مگس چغندر قند

۵/۰-۶/۰ لیتر در هکتار

پرودنیا

۸/۰-۱ لیتر در هکتار

یونجه ، شبدر و اسپرس

سر خرطومی های یونجه و کرم های برگ خوار

۴/۰- ۵/۰ لیتر در هکتار

سبزیجات،انگور فرنگی و توتون

مگس میوه ، شته  ، کرم غوزه پنبه ، بید کلم و پروانه سفید کلم

۴/۰-۶/۰ لیتر در هکتار

مگس سفید گلخانه

۵/۰-۱ لیتر در هکتار

تریپس پیاز و کرم طوقه بر

۳/۰-۴/۰ لیتر در هکتار