فن پروپاترین واستر 10 وی سی

این آفت کش در بازار با نام تجاری دانیتول وجود دارد. فن پروپاترین حشره كش و كنه كش پایروتیروئيد های مصنوعی با خاصيت غير سيستميك و اثر تماسي و گوارشي  مي‌باشد كه بصورت امولسيون (EC10%) براي كنترل حشرات و كنه‌هاي آفات گياهي به جز کنه های خانواده اریوفیده و نیز مگس های سفید و لارو پروانه ها را روی درختان میوه، نباتات زراعی، سبزیجات و گیاهان زینتی استفاده مي‌شود . فن پروپاترین هم چنین علاوه بر کشندگی دارای خاصیت دورکنندگی روی کنه ها است و با جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و کاهش اعمال حیاتی آنان، موجب کاهش تخم ها می گردد.

ساخت اين تركيب خود انقلابي در توليد و عرضه حشره‌ كشهاي شيميايي است. فن پروپاترین در برابر نور خورشيد پايداري زيادي دارد(البته تحت تابش مستقيم اشعه ماوراي بنفش تجزيه مي‌شود) ولي زماني كه به مدت طولاني در برابر نور قرار گيرد اكسيد شده و از تأثير آن كاسته مي‌شود. چون خاصيت تبخيري كمي دارد ، دوام آن روي محصول تا حد مناسبي زياد است . سميت گوارشي اين تركيب براي انسان و جانوران خونگرم متوسط ولي سميت پوستي آن كم است.

 نام محصول

           نام آفت         

میزان مصرف

درختان میوه سردسیری

کنه قرمز اروپایی

۳ در هزار