دیکلرووس واستر EC 50%

این آفت کش در بازار با نام تجاری ددواپ وجود دارد . دیکلرووس حشره كش و كنه كش غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي (تدخيني) و اثر ضربه اي شديد، دارای دوره محافظتي کوتاه مي‌باشد. این ترکیب خاصیت تخم کشی بالایی دارد ولی بعلت دوام و باقیمانده کم روی محصول، روی کنه ها ضعیف تر از حشرات عمل می کند. اثر اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. دیکلرووس در بدن حشره موجب تجمع استيل كولين در سيناپس شده و درنتيجه تحريك رشته عصبي بعدي بصورت مستمر ادامه مي‌يابد و این بدان علت است که آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه دیکلرووس بلوكه شده است. اثر این سم به علت خاصیت تبخیری شدید آن بعد از ۳ روز زائل میگردد و به همین علت جزو سمومی است که میتوان روی محصولاتی از قبیل صیفی و سبزیجات مصرف نمود.

محصول

آفت

میزان مصرف

سبزی و جالیز

عسلک جالیز

۲-۱٫۵ لیتر در هکتار

تریپس پیاز

۲-۱٫۵ لیتر در هکتار

شته ها

۲-۱٫۵ لیتر در هکتار

مگس سفید در گلخانه

برای هر ۱۰۰ مترمکعب حجم مقدار ۸ سی سی