این کود از مواد اولیه با بالاترین کیفیت ، حلالیت و خلوص تهیه شده است و نوع فرآیند صنعتی و مواد اولیه این محصول را منحصر به فرد ساخته است. غلظت بالای عناصر غذایی بویژه فسفر باعث شده تا این فرمول برای تمامی زراعت ها با نیازهای بالا به این عنصر منحصر به فرد و بسیار مناسب باشد. به علت وجود مقدار بالای فسفر توصیه می شود این کود در مرحله ای که رشد گیاه بسیار زیاد است استفاده شود تا مقاومت بافت را افزایش داده و ویژگیهای طعم و بوی میوه را نیز بهبود بخشد.
این محصول به صورت کود آبیاری به میزان ۵۰-۳۰ کیلوگرم در هکتار در زراعت های آبی و به دفعات استفاده می شود.میزان مصرفی به عوامل مختلف بستگی داشته و بر مبنای نیاز گیاه قابل تغییر می باشد.