ترکیبات:

Water-soluble Zinc (Zn)………………………….. ۱۵ %

Zinc (Zn) chelated with EDTA…………………… ۱۵ %

Chelating agent: EDTA

pH range that guarantees a good stability to the chelated fraction: 4-7.5

خواص فیزیکی و شیمیایی:

pH (1:100 solution)…………………………………… ۶٫۵۰

Solubility…………………………………………..۱۰۰۰ g/L

میکراپ روی ۱۵ حاوی کلات روی بر پایه EDTA می باشد که به منظور درمان  و پیشگیری از کمبود روی و به صورت محلول پاشی استفاده می شود.

عنصر روی باعث افزایش تولید تریپتوفان در گیاه می شود ، تریپتوفان آمینو اسیدی است که نقش اساسی در سنتز indole-3-acetic acid ابفا کرده و در نتیجه باعث افزایش رشد گیاه می شود.

این ریز مغذی کیفیت و کمیت محصول تولیدی را افزایش می دهد.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی :

نوع گیاه

مقدار مصرف (kg/ha)

سیب

۱٫۵-۱

گلابی

۱٫۵-۱

هلو

۱٫۵-۱

آلو

۱٫۵-۱

زردآلو

۱٫۵-۱

گیلاس

۱٫۵-۱

مرکبات

۱٫۵-۱

انگور

۱٫۵-۱

کیوی

۱٫۵-۱

باغبانی

۱٫۵-۱

پرورش گل و گیاهان زینتی

۱٫۵-۱

گلخانه

۱٫۵-۱