ویژگی های کلی:
کود کامل واستر گرین که محتوی۱۰% ازت ، ۵%فسفر ، ۱۰%پتاسیم و انواع ریز مغذی ها به صورت کلات می باشد ، با حد اکثر کارائی و حلالیت در آب به منظور استفاده به صورت محلولپاشی تولید شده است . مصرف این کود جهت برطرف نمودن کلیه کمبودها ،بهبود تغذیه و تقویت رشد انواع گیاهان توصیه شده و در نهایت باعث بهبود محصولات کشاورزی،باغی و زراعی می شود.

دستور مصرف به صورت محلول پاشی

دفعات محلول پاشی

میزان مصرف

زمان مصرف

نوع گیاه

۳ تا ۴ نوبت

۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار

در طول زمان رشد هر ۲۰ روز یکبار

چغندر قند – سیب زمینی – خیار – گوجه فرنگی

۳تا ۴ نوبت

۵/۳ لیتر در هکتار

بعد از ریزش شکوفه ها

درختان میوه

بر حسب تعداد دفعات برداشت

۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار

دو هفته قبل از برداشت اول

یک هفته بعد از هر برداشت

یونجه و گیاهان علوفه ای

بر حسب تعداد دفعات برداشت

۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار

دو هفته قبل از برداشت اول

دو هفته بعد از هر برداشت

چای

۲ تا ۳ نوبت

۳ لیتر در هکتار

قبل از گلدهی و هنگام ابدار شدن غوره ها

انگور- گردو -زیتون

۲ تا ۳ نوبت

۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار

از زمان ۸ تا ۱۰ برگی تا گلدهی

ذرت

۲ تا ۳ نوبت

۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار

از زمان پنجه زنی تا گل دهی

غلات ( گندم و جو)

۵/۰ در هزار

هر ۸ روز یکبار

گلهای زینتی و  چمن

۱ تا ۲ بار

۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار

الف- در خزانه یک هفته قبل از نشا

ب- ۳۰ روز بعد از نشا

برنج