کود مخصوص سیب زمینی واستر گرین از مواداولیه با بالاترین کیفیت تهیه شده و شامل ازت ، فسفر و پتاسیم با فرمول ۱۱-۱۱-۵ ،روی ، بر ، آهن ، مس ، منگنز ، مولیبدن و هیومیک اسید می باشد.
مزایا:
۱٫باعث افزایش مقاومت گیاه به شرایط نامساعد آب و هوایی و محیطی می شود.
۲٫به دلیل داشتن میزان بالای پتاسیم و فسفر باعث افزایش میزان محصول و افزایش وزن غده های تولیدی خواهد شد.
۳٫باعث افزایش مقدار پروتئین و نشاسته در محصول تولیدی می شود.
۴٫استفاده از این کود باعث بهبود رنگ و شکل محصول تولیدی می شود.

مقدار مصرف

زمان مصرف

سیب زمینی و دیگر گیاهان غده ای

lit/1000 4

دو بار در طی فصل رشد اسپری شود