ترکیبات:

Water-soluble Calcium oxide (CaO)………………………………………………………… ۱۵ %

خواص فیزیکی و شیمیایی:

EC 1:100 (mS/cm)………………………………………………………………………………… ۷٫۵۰

pH…………………………………………………………………..…………………………………۴ .۸۰

pH (1:100 solution)………………………………………………………………………………….. ۷

Density (g/cm3)………………………………………………………..………………………….۱ .۳۵

میکراپ کلسیو یک کود مایع غنی از کلسیم می باشد که با مواد آلی با کیفیت بالا ترکیب شده است. بدلبل وجود  موادی که به سرعت قابل جذب می باشند مانند آمینو اسیدهای آزاد ، هیومیک اسیدها ، بتائین ها ، کربوهیدراتها ، ویتامین ها و بسیاری مواد دیگر که برای متابولیسم گیاه مفید می باشند ، این فرمول تحرک و گردش عنصر کلسیم را در گیاه تضمین می کند.

کلسیم نقش اساسی در خنثی نمودن اسید های آلی دارد همچنین در متابولیسم ، تنظیم سطح کلوئیدی پروتوپلاسم، عملکرد در مقابل پتاسیم در فرآیندهای تنظیم تعرق و متعادل ساختن آب گیاه در ادغام پلاسما و کاهش جذب آب شرکت دارد. کلسیم برای تقسیم سلولی ضروری می­باشد. این عنصر به عنوان یک آنزیم منتخب مالتاز عمل می­کند و برای رشد مریستم­ها حائز اهمیت می­باشد و همچنین به مقدار زیادی در طول دوره رشد و تشکیل دانه گرده برای گیاهان مورد نیاز می­باشد. فقدان کلسیم ممکن است باعث کاهش رشد مریستم­ها، تاخیر در رشد برگ­های جوان، باعث بدشکل شدن، زرد شدن و نکروزه شدن لبه­ برگ­ها می­شود.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

دستورالعمل مصرف

مقدار مصرف (ml/L)

درختان میوه ، انگور ،مرکبات

۳-۲ نوبت مصرف شود :قبل از گلدهی ،طی رشد میوه

۲٫۲-۱٫۸

باغبانی در فضای باز و گلخانه

۳-۲ نوبت مصرف شود :بعداز انتقال نشاءها،طی رشد میوه

۱٫۸-۱٫۵