ترکیبات:

Water-soluble Iron (Fe) ………………………………………………6%

Chelated fraction…………………………………………………….100%

Chelated Iron (Fe) (EDDHSA)………………………………………..6%

Chelated Iron (Fe) (EDDHSA ortho-ortho)……………….Min 3.5%

کسترین آهن ۶ درصد کلاتی است که برای تامین آهن مورد نیاز گیاه در سریعترین زمان ممکن و به منظور رفع کمبودها استفاده می شود. عامل کلات شده دارای ۶۰ درصد زنجیره اورتو اورتو می باشد که باعث ایجاد ویژگی های منحصر به فردی همچون حلالیت صد در صد و جذب بسیار بالا توسط گیاه می شود.این کود پایداری ثابتی داشته ، به سرعت جذب گیاه می شود و اثرات آن بلافاصله قابل مشاهده است ، برگ ها سبزتر شده و جوانه زنی و تولید محصول افزایش می یابد. مصرف این کود برای اکثر خاکها به ویژه خاکهای آهکی توصیه می شود.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

زمان مصرف

میزان مصرف

جهت جلوگیری از کمبود(گرم)

میزان مصرف

جهت درمان (گرم)

درختان میوه (هلو ، آلو و …)

رشد رویشی

۲۰-۱۰

۳۰-۲۰

تولید محصول

۵۰-۴۰

۱۰۰-۸۰

مرکبات

رشد رویشی

۳۰-۲۰

۵۰-۳۰

تولید محصول

۵۰-۴۰

۱۶۰-۱۰۰

انگور

رشد رویشی

۱۰-۵

۲۰-۱۰

تولید محصول

۲۰-۱۰

۵۰-۳۰

درختان چوبی و درختچه ها

رشد رویشی

۲۰-۱۰

۳۰-۲۰

تولید محصول

۵۰-۴۰

۱۰۰-۸۰