ترکیبات:
Organic substance as sampled…………………………………………………………….. ۶۰ %
Total organic substance (dry weight)…………………………………………………….. ۷۰ %
Humified organic substance in % (of total organic substance)………………………. ۶۰ %
Organic Nitrogen (N)………………………………………………………………………… ۱٫۳ %
C/N ratio…………………………………………………………………………………………… ۳۰
Extractor……………………………………………………………………………………….. KOH

خواص فیزیکی و شیمیایی:
Ph…………………………………………………………………………………………….……۹ .۵۰
هیدروهیومیک ۸۵ دارای غلظت بالایی (۸۵%) از هیومیک اسید های فعال با کیفیت بالا می باشد. . این محصول با افزایش تبادل کاتیونی و جذب مواد مغذی از طریق گروههای کربوکسیلیک و فنولیک و در نتیجه تشکیل کلات ها ویژگیهای خاک را بهبود می بخشد و در خاکهای قلیایی و عمومی جذب کلات آهن را تسهیل می کند.
این محصول دارای مزایایی هم برای خاک و هم برای گیاه می باشد :
از تجمع نمک جلوگیری کرده و فرآیند کانی شدن را کنترل می کند ، توسعه سیستم ریشه ای ، جوانه زنی بذر ، رشد ساقه ، جوانه و برگ را افزایش می دهد.
هیدروهیومیک ۸۵ WSG ، صد در صد قابل حل در آب بوده و ذرات آن در حالت محلول کوچکتر از ۱۰۰ میکرون می باشد ، بنابراین باعث گرفتگی نازل ها در سیستم های آبیاری نخواهد شد.
این محصول را به دو صورت محلول پاشی و همراه با آب آبیاری می توان استفاده نمود.
علاوه بر این ، قابلیت اختلال با انواع کودهای NPK ، DAP و کود اوره را دارد و بهتر است مقدار پیشنهاد شده را در ۵ لیتر آب حل نموده و سپس به مخزن اصلی جهت استفاده منتقل نمود.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی(کودآبیاری):

نوع گیاه

دستور العمل مصرف

مقدار مصرف

درختان میوه

بر اساس نیاز گیاه چند نوبت مصرف شود

kg/ha 3-2

باغبانی در فضای باز

بر اساس نیاز گیاه چند نوبت مصرف شود

kg/ha 3-2

باغبانی در گلخانه

بر اساس نیاز گیاه چند نوبت مصرف شود

gr/1000m2 200-100

چغندر،ذرت ،سویا و دانه های روغنی ،گندم

بعد از کشت بذر ، به تنهایی یا مخلوط با سایر کودهای قابل حل در آب

kg/ha 2-1

زیتون

بر اساس نیاز گیاه چند نوبت مصرف شود

kg/ha 2-1

مرکبات

بر اساس نیاز گیاه چند نوبت مصرف شود

kg/ha 3-2

توت فرنگی

اولین کودآبیاری ۱۵ روز بعد از انتقال نشاءها .بر اساس گیاه ۳-۲ نوبت تکرار شود

kg/ha 2-1

گلها و گیاهان زینتی

بر اساس نیاز گیاه چند نوبت مصرف شود

gr/1000m2 200-100

محلول پاشی : g/L4-2 آب