کودهای ایزی پلنت گروهی از کودهای میکرو کریستالی با تیتراسیون های مختلف  ودارای ریزمغذی ها به صورت کلات ( بر پایه EDTA) هستند که همراه با آب آبیاری و در تمامی سیستم های آبیاری قابل استفاده می باشند .

کودهای ایزی پلنت دارای خلوص بسیار بالا بوده ، به طور کامل و به سرعت در آب حل می شوند. ترکیب کامل و متعادل ریزمغذی ها در این کودها استفاده با صرفه و موثر آنها را تضمین می نماید. علاوه بر این ، تمامی اشکال نیتروژن در این کودها موجود می باشد : نیتریک برای یک اثر سریع ، آمونیاک و اوریک برای تاثیر طولانی تر.

وجود تیتراسیون های مختلف در این کودها باعث شده تا برای انواع کشت ها با نیازهای تغذیه ای مختلف قابل استفاده باشند.

ترکیبات:

Zn

Mn

Fe

Cu

CaO

MgO

K2O

P2O5

Total N

Ureic N

Amm. N

Nitric N

نام محصول

۰٫۰۰۷

۰٫۰۲

۰٫۰۲

۰٫۰۰۷

۲۰

۲۰

۲۰

۱۶٫۱

۳٫۹

۲۰-۲۰-۲۰

۰٫۰۰۷

۰٫۰۲

۰٫۰۲

۰٫۰۰۷

۱۳

۴۰

۱۳

۵٫۲

۷٫۸

۱۳-۴۰-۱۳

 

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی :

کودهای ایزی پلنت همراه با آب آبیاری و به مقدار (kg/ha)150-50 در چند مرحله استفاده می شود.

انتخاب مقدار کود مصرفی به عوامل مختلفی بستگی داشته و بر اساس نیاز های گیاه قابل تغییر می باشد.