تحقیق و توسعه

واحد R & D شرکت واسترگرین متشکل از متخصصان شیمی ، کشاورزی ، بازرگانی و اقتصادی در راستای توسعه محصولات خود و همچنین صادرات محصولات تولیدی و محصولات کشاورزی(محصولات زراعی، محصولات باغی، خشکبار، گیاهان دارویی و …) آماده همکاری با تمامی فعلان این بخش در کشور می باشد.  در حال حاضر سبد محصولات شرکت واستر گرین شامل 13 قلم سم تولیدی – 15 قلم کود تولیدی و ۱۵ قلم کود وارداتی از شرکت هیدروفرت ایتالیا می باشد. برنامه آتی شرکت در سال ۱۳۹۸ راه اندازی خط علف کش و افزایش کود های تولیدی به ۲۰ قلم و کودهای وارداتی به ۲۲ قلم می باشد.

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید