تولید کود های شیمیایی و آلی​​

سبد کودی شرکت واستر گرین شامل دو بخش تولیدی و وارداتی می باشد که در بخش تولیدی کودهای ماکرو، میکرو، اسید هیومیک و کودهای ترکیبی می باشد در بخش وارداتی شرکت واسترگرین نماینده انحصاری شرکت هیدروفرت ایتالیا است که سالهاس کیفیت محصولات این شرکت برای تمامی مشتریان ثابت شده است. درحال حاضر واسترگرین دارای 17قلم کود تولیدی و 17قلم کود وارداتی می باشد که در بخش محصولات به طور مفصل هر یک توضیح داده شده است.

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید