جزئیات بودجه ۱۴۰۱| افزایش ۱.۲ میلیون هکتاری کشت با آبخیزداری در سال ۱۴۰۱

براساس رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این انتظار وجود دارد تا اراضی کشاورزی که با رعایت اصول آبخیزداری زیر کشت قرار دارند ۱.۲ میلیون هکتار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان 7.3 میلیون تن دیده شده است. همچنین با اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای 900 هزار هکتار و آبخیزداری 1.2 میلیون هکتار انجام خواهد شد.

تکمیل و بهره برداری از 10 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از 10 به 58 درصد از دیگر اهداف برنامه ای بودجه است. سطح پوشش بیمه کشاورزی از 18 به 27 درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

بیشتر بخوانید