روند افزايشی آفت سن در گندم زارها رئیس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: در سال زراعی 1400 و 1399 با بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار آفت سن گندم مبارزه شده است.

این در حالی است که سال گذشته در مدت زمان مشابه این آفت در ۷۶۰ هزار هکتار از گندم زار‌ها وجود داشت و این بیانگر روند افزایشی در هجوم سن گندم به گندم زارهاست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: با توجه به اینکه قیمت سموم پنج برابر شده این نگرانی وجود دارد که کشاورزان به خاطر این افزایش قیمت، مبارزه لازم با این آفت را انجام ندهند، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و کشاورزان علی‌رغم هزینه‌های سنگین کار مبارزه با آفت را انجام دادند.

مهندس چنگلوایی گفت: برای کاهش هجوم این آفت گندم زار‌ها طرح‌های خاصی دیده شده مبنی بر اینکه پیش از هجوم آفت و در دوره‌های طلایی دو تا سه روزه کانون‌های آن کوبیده شود و به این ترتیب میزان هجوم این آفت به گندم‌زار‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

وی افزود: اگر از طرح‌های آماده شده حمایت لازم صورت گیرد بدون شک در میزان هجوم این آفت به گندم‌زار‌ها شاهد کاهش چشمگیری خواهیم بود.