صادرات محصولات کشاورزی رکورد زد

طبق اعلام معاون فنی گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول امسال ۲۵.۹ درصد افزایش یافته و به بیش از هفت میلیون تن با ارزش ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده رکوردی دیگر در صادرات این اقلام است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مهرداد جمال ارونقی، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اعلام کرد که در ۱۰ ماهه اول امسال بالغ بر هفت میلیون و ۸۵ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش بیش از ۴.۹ میلیارد دلار صادر شده است که از لحاظ وزنی ۲۵.۹ درصد و ارزش ۸.۴ درصد نسبت به ۱۰ ماه اول سال گذشته افزایش دارد.

به گفته وی، صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه اول پارسال ۵.۶ میلیون تن به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

پسته در صدر اقلام عمده ایستاد

جزئیات صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد بررسی نشان می دهد که ۲.۴ میلیون تن با ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد دلار به ۱۰ قلم عمده محصولات کشاورزی اختصاص دارد که از نظر ارزشی پسته در صدر این صادرات قرار دارد؛ به گونه ای که از این رقم سهم پسته با پوست تازه یا خشک ۱۴۷ هزار تن به ارزش بیش از ۹۲۰ میلیون دلار همچنین  و  صادرات مغز پسته تازه یا خشک حدود ۱۵.۴ هزار تن به ارزش بیش از ۱۷۰ میلیون دلار گزارش شده است.

در سایر این اقلام نیز خرمای تازه یا خشک ۹۸.۸ هزار تن به ارزش ۱۰۷.۲ میلیون دلار، هندوانه تازه ۶۵۶.۳ هزار تن به ارزش ۱۴۵.۹ میلیون دلار، سیب تازه ۵۵۱.۲ هزار تن به ارزش ۲۰۸.۳ میلیون دلار صادر شده است.

همچنین میزان صادرات گوجه فرنگی تازه یا سرد ۳۰۲.۵ هزار تن به ارزش ۱۴۰.۲ میلیون دلار، گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد ۲۸۱.۸ هزار تن به ارزش ۱۲۸.۲ میلیون دلار و رب گوجه فرنگی ۲۰۲.۲ هزار تن به ارزش بیش از ۱۵۴.۷ میلیون دلار بوده است.

سایر شیرینی ها بدون کاکائو ۱۰۲.۳ هزار تن به ارزش ۱۱۷.۲ میلیون دلار و همچنین بیسکوییت های حاوی مواد شیرین کننده ۱۰۲.۶ هزار تن با ارزش ۹۳.۸ میلیون دلار از دیگر ۱۰ قلم عمده صادراتی محصولات کشاورزی صادر شده در  ۱۰ ماهه اول امسال است.

مقاصد ۸ گانه صادرات ۱۰ قلم اول

به گفته  معاون فنی گمرک، کشورهای مقصد صادراتی  ۱۰ قلم عمده محصولات کشاورزی هشت کشور بوده است که نشان می دهد توزیع گسترده تری نسبت به قبل در صادرات این اقلام بین کشورها صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، به چین پسته با پوست تازه یا خشک حدود ۴۴۰.۶ میلیون دلار و هند، پسته با پوست تازه یا خشک حدود  ۸۱.۳ میلیون دلار صادر شده است.

به عراق نیز  ۷۳.۴ میلیون دلار سیب تازه، ۷۳.۴ میلیون دلار رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی تازه یا سرد ۶۳.۵  میلیون دلار، هندوانه تازه ۶۰.۲ میلیون دلار، پسته با پوست تازه یا خشک ۵۲.۶ میلیون دلار، شیرینی های بدون کاکائو ۵۰ میلیون دلار، بیسکوییت های حاوی مواد شیرین کننده ۴۹.۹ میلیون دلار صادر شده است.

صادرات به فدراسیون روسیه نیز شامل ۶۵.۷ میلیون دلار سیب تازه و ۴۱.۶ میلیون دلار پسته با پوست تازه یا خشک است.

برای سایر کشورها ۴۷.۸ میلیون دلار گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد به پاکستان و  به افغانستان  ۴۶.۹ میلیون دلار شیرینی های بدون کاکائو و ۴۰.۱ میلیون دلار رب گوجه فرنگی صادر شده است.

سهم امارات از صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۱۰ ماه اول سال جاری  ۴۴.۴ میلیون دلار هندوانه تازه و آلمان ۳۸.۳ میلیون دلار پسته تازه یا خشک بوده است.