صادرات

شرکت واسترگرین در کنار واحد های تولیدی و وارداتی خود دارای بخش صادراتی نیز می باشد که محصولات تولیدی خود اعم از سموم و کودهای شیمیایی و آلی و همچنین محصولات کشاورزی  را به کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و برخی از کشورهای آفریقایی  و اروپایی صادر می نماید.

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید