فروش محصولات و بذور کشاورزی

محصولات و بذور کشاورزی

شرکت واسترگرین در زمینه محصولات کشاورزی و بذور نیز در کنار کشاورزان گرامی قرار دارد و با توجه به روابط مناسبی که با کشورهای اروپایی، آفریقایی و حوزه خلیج فارس دارد میتواند در زمینه تهیه بذور مورد نیاز کشاورزان و همچنین خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان جهت صادرات آنها را یاری نماید.