مبارزه با ملخ صحرایی در سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مناطق آلوده انجام شده است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون در سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مناطق آلوده مبارزه با ملخ صحرایی انجام شده است.

دکتر محمدرضا درگاهی که امروز به منظور بازدید از مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی وارد استان خوزستان شد، با بیان این مطلب افزود:بیشترین سطح مبارزه در استان هرمزگان صورت گرفته است.
درگاهی گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران ما در سازمان های جهاد کشاورزی استان های جنوبی کشور، علی رغم حجم زیاد ورودی این آفت به کشور، با مبارزه و کانون کوبی به‌موقع تاکنون به باغات و مزارع خسارت وارد نشده است. لکن از اواخر اسفند ماه نیز که مرحله دوم مبارزه با پوره آغاز می شود، باید همچنان با حساسیت و دقت لازم در این زمینه اقدام گردد تا انشاالله بتوانیم این آفت خطرناک را مدیریت و از بروز خسارت های سنگین جلوگیری کنیم. وی گفت: لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط استانی کماکان همکاری های لازم را با سازمان های جهاد کشاورزی داشته باشند.
وی گفت: آفت کش های مورد نیاز برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی به میزان مورد نیاز در کشور موجود و به استانهای جنوبی ارسال گردیده و هواپیماهای سمپاش نیز از هفته دوم بهمن ماه در این استانها مستقر و در مواقع مورد نیاز بکارگیری شده‌اند و همچنان در حال انجام ماموریت می باشند.
درگاهی افزود: تاکنون، ریزش سن غلات هم در استان های هرمزگان و فارس آغاز و مبارزه با سن مادر در سطح ۷۰ هکتار در این دو استان انجام گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سطح زیر کشت گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ در کل کشور را ۵ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۳۲۷ هکتار ذکر کرد و افزود: از این مقدار ۵۴۲ هزار هکتار مربوط به استان خوزستان می باشد.
درگاهی افزود: تاکنون در استان خوزستان در سطح ۷۹۸ هزار و ۹۰ هکتار مبارزه با علفهای هرز و ۳۴ هزار و ۸۵۵ هکتار مبارزه با آفات صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: در خصوص بیماری های مربوط به گندم مثل زنگ زرد و زنگ قهوه ای نیز تاکنون در سطح ۸۶۵ هکتار از مزارع کشور مبارزه انجام پذیرفته است که خوشبختانه در استان خوزستان، تاکنون گزارشی مبنی بر بروز بیماری‌های مرتبط با گندم نداشته‌ایم.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این سفر ضمن بازدید از کانونهای ملخ در منطقه هندیجان، توصیه ها و رهنمودهای لازم را به منظور پیشگیری و مبارزه بهتر با ملخ به همکاران استانی ارائه کرد.