واردات

بخش واردات شرکت در زمینه های مختلفی از جمله واردات تکنیکال سموم ، مواد همراه، کودهای کشاورزی، بذور کشاورزی، ادوات کشاورزی فعالیت دارد. و میتواند در هر زمینه مورد نیاز مشتریان تعامل نماید.

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید