گام بلند دولت برای توسعه بخش کشاورزی در سال 98

Garden trowel in the soil humus.

هران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بودجه سال 98 منابع خرید تضمینی گندم، واکسن دامی، بیابان زدایی،
تامین آب شرب عشایر، سامانه های نوین آبیاری ، بازسازی قنوات، تجهیز شالیزارها و تقویت مرغ لاین رشد قابل توجهی دارد.ه گزارش ایرنا، در لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 که هفته گذشته رئیس جمهوری بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
بودجه وزارت جهاد کشاورزی شامل 21 هزار و 573 میلیارد و 447 میلیون ریال است که از این رقم 16 هزار و 189 میلیارد و 549 میلیون ریال آن مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) بوده و بقیه به مبلغ 5 هزارو 383 میلیارد و 898 میلیون ریال به بودجه هزینه ای این وزارتخانه اختصاص دارد.
هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در بخش بودجه های عمرانی شاهد کاهش ارقام بودجه هستیم به طوری که یک هزار و 726 میلیارد و 340 میلیون ریال از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال کم شده است.
سازمان های امور عشایری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان چای کشور، نهاد نماینده ولی فقیه، موسسه جهاد نصر، سازمان امور اراضی کشور، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از جمله نهادهایی هستند که در ذیل ردیف بودجه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند.
با این حال سازمان شیلات ایران، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت شهرک های کشاورزی دارای ردیف های جداگانه در لایحه بودجه هستند.
دولت برای سال آینده یک هزار و 460 میلیارد و 255 میلیون ریال برای بخش شیلات، 13 هزارو 227 میلیارد و 145 میلیون ریال برای بخش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هفت هزار و 476 میلیارد و 200 میلیون ریال برای بخش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سه هزار و 718 میلیارد و 873 میلیون ریال برای بخش موسسه رازی، سه هزارو 40 مییلیارد و 622 میلیون ریال برای بخش دامپزشکی، یک هزار و 522 میلیارد و 764 میلیون ریال برای سازمان مرکزی تعاون روستایی و 228 میلیارد و 529 میلیون ریال برای شرکت شهرک های کشاورزی بودجه پیش بینی کرده است.
در این رابطه «حسن قاسمی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس لایحه بودجه 98، در تبصره 14 منابع خرید تضمینی گندم از دو محل، یکی از آنها رقم 2 هزارمیلیارد تومان از (محل ردیف 520000) قانون بودجه 97 و 6 هزار و 145 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است.
مجموع اعتبار خرید تضمینی در این لایحه بودجه 8 هزار و 145 میلیارد تومان از محل ردیف هاست که نسبت به سال گذشته 62.9 درصد رشد را نشان می دهد.
وی گفت: البته منابع دیگری در قانون پیش بینی شده که اگر کاهش منابع داشتیم با مکانیزم های قانونی آن منابع را تامین کنیم.
به گفته وی، اعتبار سال گذشته خرید تضمینی گندم در بودجه 97 مبلغ پنج هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی یادآورشد: در بحث خرید واکسن دام و طیور مبلغ 126.8 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال 41.7 درصد رشد دارد.
وی اضافه کرد: این رقم در بودجه سال 97 حدود 89.5 میلیارد تومان بوده است.
قاسمی اظهارداشت: در تبصره یک بابت تامین مالچ (خاکپوش) سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری برای مبارزه با پدیده بیابان زدایی مبلغ 1020 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال 97 به مبلغ 390 میلیارد تومان، 162 درصد یا 2.6 دهم برابر رشد را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: همچنین از محل فروش آب بهای شهری برای آبرسانی شرب عشایر، 19.3 دهم میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال به مبلغ 15 میلیارد تومان، حدود 29 درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول در معاونت برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تبصره 8، برای طرح های سامانه نوین آبیاری، شبکه های آبیاری زهکشی و طرح های آب و خاک سهم بلاعوض طبق قانون بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن 85 درصد تعیین شده که بار دیگر برای بودجه سال 98 تکرار شده است.
وی افزود: در بخش بازسازی و نوسازی قنوات، مبلغ 140 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 98 دیده شده درحالی که امسال این رقم حدود 90 میلیارد تومان است؛یعنی 55.6 درصد رشد دارد.
به گفته قاسمی، در لایحه بودجه سال آتی برای تجهیز و نوسازی شالیزارهای شمال کشور 87.7 دهم میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که نسبت به بودجه سال 97 نزدیک 41.2 درصد رشد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در سال 97 این رقم 62.8 میلیارد تومان بوده است.
وی خاطرنشان ساخت: برای تقویت مرغ لاین نیز در لایحه بودجه سال 98 با حمایت ویژه 13.8 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در حالی که در بودجه امسال این رقم 4 میلیارد تومان بود یعنی 119.4 درصد رشد خواهیم داشت.
** 2 ردیف بودجه جدید برای توسعه زیرساخت برنج و آب بندان ها
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در لایحه بودجه سال 98، دو ردیف جدید بودجه ای برای توسعه زیرساخت های تولید برنج و آب بندان ها برای استان های شمالی کشور در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای حمایت از افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های تولید برنج در استان های گیلان ومازندران و کشت های جایگزین در سایر استان های کشور 30 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
«همچنین در بحث آب بندان های استان های شمالی کشور همچون گیلان، مازندران و گلستان اعتبار ملی 145 میلیارد تومان پیش بینی شده است که باید استان ها از محل بودجه استانی خود با مشارکت مردم اعتباری معادل همین میزان تخصیص دهند.»
به گفته وی، مجموع این رقم برای آب بندان های شمال کشور به 290 میلیارد تومان خواهد رسید.
** ردیف بودجه توسعه کشت دانه های روغنی مستقل شد
قاسمی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 98، ردیف بودجه توسعه کشت دانه های روغنی با پیش بینی اعتبار 45 میلیارد تومان مستقل شد زیرا در لایحه بودجه 97 این رقم با ردیف بودجه های دیگر بود.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: براساس تبصره 13 بند ج، مبلغ 1000 میلیارد تومان از سهم دولت برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بند د، مبلغ 100 میلیارد تومان برای پیشگیری و مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک و بند «ه»، مبلغ 200 میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسن آنفلوانزای طیور سرم سازی رازی پیش بینی شده است که نسبت به امسال تغییری را نشان نمی دهد.
** بودجه عمرانی بخش کشاورزی در انتظار اعتبار صندوق توسعه ملی
قاسمی درباره بودجه عمرانی بخش کشاورزی در بودجه سال 98 نیز توضیح داد: تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی با حکم رهبر معظم انقلاب بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی گفت: در صورت لحاظ اعتبار از این صندوق به بخش کشاورزی به انظمام متفرقه ها، 18.6 درصد رشد خواهیم داشت اما بدون متفرقه ها 7.2 درصد کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی منابعی برای توسعه فرایند اجرای آبخیزداری و سیستم های نوین آبیاری طبق قانون نیز خواهیم داشت.