معاون وزیر جهاد کشاورزی: جایگاه خاک در کشور را ارتقاء دهیم

به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری روز چهارشنبه در چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد، افزود: تلاش براین است تا گفتمان خاک را در جامعه و بین دولتمردان، کارشناسان، بهره برداران، صاحبان فکر و تصمیم جا بیندازیم. وی اظهار داشت: ارتقاء جایگاه […]