وضعیت قرمز با کشت های هیجانی

عرضه و تقاضا در محصولاتی که مردم خواهان آنها هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و کافی است در مدت زمان کوتاهی تولید یک محصول کشاورزی کاهش داشته باشد که منجر به افزایش قیمت آن محصول و افزایش ناگهانی کشت (کشت هیجانی) توسط کشاورزان می شود. کشت هیجانی برگرفته از محاسبات احساسی، مقطعی و بدون […]