تجربه موفق عرضه زعفران

استفاده از تجربه موفق عرضه زعفران در بورس کالا برای پسته یک فعال بازار پسته با تاکید بر لزوم استفاده از تجربه موفق عرضه زعفران در بورس کالا برای پسته گفت: امیدواریم در مهرماه امسال بتوانیم با پذیرش در بورس در آغاز معاملات پسته مشارکت داشته باشیم و از تجربه عرضه زعفران، برای شروع معاملات […]