ایمیدا کلوپراید واستر

ایمیداکلوپراید ( کنفیدور ) :

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی گـوارشی از گـروه نئونیکوتینویید علیه آفات نباتی بویژه حشرات مکنده کاربرد دارد. مصرف مستقیم این محصول حتی با میزان محدود، روی طیف وسیعی از حشرات زیان آور موثر است. ایمیداکلوپراید واسترگرین روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر میگذارد.

اين ترکيب در گياه بصورت سيستميک از ريشه جذب و در گياه منتشر مي شود. خاصيت سيستميک ایمیداکلوپراید باعث مي شود که اثر آن با بارندگي و شسته شدن در سطح گياه از بين نرود.

 

محصول آفت میزان مصرف
پسته پسیل 4/0 لیتر در هزار
/توتون شته 25/0 لیتر در هکتار
پنبه شته جالیز 25/0 لیتر در هکتار
مرکبات پروانه مینوز 35 سی سی + 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب

(در خزانه درختان جوان 3-5 سال )

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین