ایمیدا کلوپراید واستر

ایمیداکلوپراید ( کنفیدور ) :

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی گـوارشی از گـروه نئونیکوتینویید علیه آفات نباتی بویژه حشرات مکنده کاربرد دارد. مصرف مستقیم این محصول حتی با میزان محدود، روی طیف وسیعی از حشرات زیان آور موثر است. ایمیداکلوپراید واسترگرین روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر میگذارد.

اين ترکيب در گياه بصورت سيستميک از ريشه جذب و در گياه منتشر مي شود. خاصيت سيستميک ایمیداکلوپراید باعث مي شود که اثر آن با بارندگي و شسته شدن در سطح گياه از بين نرود.

 

محصول آفت میزان مصرف
پسته پسیل 4/0 لیتر در هزار
/توتون شته 25/0 لیتر در هکتار
پنبه شته جالیز 25/0 لیتر در هکتار
مرکبات پروانه مینوز 35 سی سی + 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب

(در خزانه درختان جوان 3-5 سال )

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-20-20-20+TE_000001
کود کشاورزی
کود 20-20-20+TE واسترگرین
kod-30-05-15+TE_000001
کود کشاورزی
کود 30-05-15+TE واسترگرین
kod-36-12-12+TE_000001
کود کشاورزی
کود 36-12-12+TE+Amino Acid واسترگرین