دلتامترین واستر

دلتامترین واسترگـــــرین در بــــازار با نام تجاری دسیس Decis 2/5% EC وجود دارد. این آفت کش از گروه حشره کش های پایروتیروئیدها بوده و دارای اثر تماسی و گوارشی می باشد. اين تركيب بصورت امولسيون (2/5 % EC) طيف وسيعي از حشرات مكنده و جونده را از راسته هاي گوناگون كنترل می‌ كند، دلتامترين در خاك در اثر فعاليت ميكروارگانيسم ها ظرف مدت 1 تا 2 هفته تجزيه شده و بطور كلی نيمه عمر (DT50)  آن در خاك های زراعی كمتر از 23 روز است. دلتامترين با طیف وسیعی از اثرگذاری به منظور كنترل سن های زيان آور، ملخ ها، لارو بال پولكداران، سرخرطومی‌ها، شته ها، كنه ها، ملخ ها، كك های آفت گياهی، تريپس ها، شپشک ها، عسلک ها، مگس های سفید گلخانه و پسيل ها بر روی گندم، پنبه، سبزيجات، يونجه و شبدر، سويا، چغندر قند، درختان ميوه سردسيری و مركبات مورد استفاده قرار می‌گيرد. بهترین زمان سمپاشی زمانی است که آفت تازه از تخم خارج شده و اکثر آنها در سنین یک تا سه پورگی باشند. پیشنهاد میشود سمپاشی به گونه ای انجام گیرد که تمامی قسمت های سبز با ذرات سم پوشیده شود. فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت، بسته به نوع محصول بین7-21 روز می باشد.

میزان و موارد مصرف :

محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه سردسیری مینوز لکه گرد 0.5 در هزار
چغندر پرودنیا یک لیتر در هکتار
گندم پوره سن 300 سی سی در هکتار

 

 

Enter your information here to order
Related Products
sam-Permethrin 25% EC_000001
Pesticides
Permethrin (Ambush)
PROFENOPHOS 50 % EC_000001
Pesticides
PROFENOPHOS 50 % EC
PETROLEUM Oil L80%_000001
Pesticides
L 80 % PETROLEUM oil