دیکلرووس واستر

دیکلرووس واستر گرین در بازار با نام تجاری Dedevap 50%EC  وجود دارد. دیکلرووس حشره كش و كنه كش غيرسيستميك و نفوذی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی(تدخينی) و اثر ضربه ای شديد، دارای دوره محافظتی کوتاه می‌باشد. این ترکیب خاصیت تخم کشی بالایی دارد ولی بعلت دوام و باقیمانده کم روی محصول، روی کنه ها ضعیف تر از حشرات عمل می کند. اثر اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبی در فضای بين سيناپسی عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدی می‌شود. دیکلرووس در بدن حشره موجب تجمع استيل كولين در سيناپس شده و درنتيجه تحريك رشته عصبی بعدی بصورت مستمر ادامه می‌يابد و این بدان علت است که آنزيم كولين استراز لازم برای تجزيه استيل كولين در فضای بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه دیکلرووس بلوكه شده است.این سم از گروه تركيبات ارگانوفسفره (مشتقات اسيدفسفريك) است، كه بصورت غير سيستميك، با اثر تماسي، گوارشی، تنفسی (تدخينی) و نفوذی به فرم امولسيون ( 50% EC  ) فرموله مي‌شود. ميزان حلاليت اين تركيب در آب در دماي 25 درجه سانتيگراد حدود يك درصد است.دیکلرووس در محيط مرطوب هيدروليز شده و توليد اسيد فسفريك می كند. نیمه عمر(DT50) اين تركيب در دماي 25 درجه سانتيگراد و pH:8 ، سه روز(36 ساعت) است.  دیکلرووس  در آب و محيط های اسيدی به تدريج ولی در محيط های قليايی بسرعت هيدروليز می‌شود.

 

میزان و موارد مصرف :

محصول آفت میزان مصرف
چایکاری و صیفی  جات شته- تریپس- عسلک (سفید بالک) 5/0 تا 1 در هزار
سبزی کاری شته- تریپس- عسلک (سفید بالک) 5/1 تا 2 در هزار
گلخانه ها شته- تریپس- عسلک (سفید بالک) برای هر 100 متر مکعب حجم، مقدار 8 سی سی کافی است
درختان میوه شته- تریپس- عسلک (سفید بالک) 1 تا 2 در هزار

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین