میکرومیکس واسترگرین

ترکیبات :

آهن…………………………………………………………………………………. 5%

منگنز…………………………………………………………………………………….2.5%

روی……………………………………………………………………………………. 2.5%

مس……………………………………………………………………………………….1.5%

بر…………………………………………………………………………………………0.5 %

کبالت……………………………………………………………………………………0.02%

مولیبدن…………………………………………………………………………………0.04%

میکرومیکس ترکیبی بر اساس نیاز کشاورزان ایران است. این ترکیب با فرمولاسیون غیر پیچیده اما بسیار دقیق خود، برای کشاورزان اقتصادی در سطح کوچک تا وسیع، فرموله و ساخته شده است. این کود دارای انواع ریز مغذی ها مانند مس، بر، منگنز، مولیبدن، روی، آهن، کبالت  می باشد و به عنوان یک کود منحصر به فرد و موثر و قوی برای اکثر محصولات زراعی،  باغی و گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. کمبود این ریز مغذی ها در خاک هایی با بافت سبک و هوموسی باعث کم شدن فعالیت سیستم متابولیکی موجود در فتوسنتز و سنتز آمینو اسید ها خواهد شد، که با مصرف این کود کمبودهای مورد نظر مرتفع می گردد. کاربرد کود میکرومیکس واستر گرین موجب تاثیر مجموعه ای از میکرو المنتهای بالانس شده است که به راحتی از طریق برگ ها و ریشه ها قابل جذب است.

محصول میزان مصرف
کودآبیاری محلول پاشی
درختان میوه
3-2 کیلوگرم در هکتار 2-1کیلوگرم در هزار لیتر آب
گیاهان زراعی
3-2 کیلوگرم در هکتار 1.5-1کیلوگرم در هزار لیتر آب
برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین