هیومی واستر مایع

(کود هیومیک اسید غنی شده با اسید فولویک و عناصر ضروری)

ترکیبات :

پتاسیم………………………………………………………………………………. 4%

نیتروژن ………………………………………………………………………………0.5%

هیومیک اسید…………………………………………………………………………….12%

فولویک اسید………………………………………………………………………………3%

این ترکیب به دلیل داشتن پتانیسل بالا در استفاده اکولوژیک و تنظیم جذب نیتروژن و در نتیجه افزایش رشد و مقاومت گیاه در برابر آفت ها، اهمیت فراوانی در تولید محصولات زراعی دارد.  استفاده از هیومی واستر مایع باعث افزایش قابلیت زراعی زمین های کشاورزی نیزمیگردد.
تأثیر هیومی واستر بر رشد ریشه چنان واضح و شگرف است که در مواردی حجم ریشه را تا چند برابر افزایش می دهد.
تقویت ریشه زایی با مکانیسم های متعددی مرتبط است. اولاً اصلاح ساختار فیزیکی خاک فضای مناسب تری را برای نفوذ ریشه ایجاد می کند. ثانیاً این کود با افزایش نفوذپذیری سلول های ریشه، به جذب بهتر مواد غذایی و توسعه بیشتر گیاه کمک می نماید. این اسید با افزایش تولید اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه، تکثیر سلولی را در کل گیاه و به خصوص در ریشه ها افزایش می دهد.

  • هیومی واستر با اغلب کودهای مایع، ترکیبات آفت کش و مواد بیولوژیکی قابل اختلاط است.
  • هیومی واستر مایع با ترکیباتی که PH=5 یا کمتردارند سازگار نیست و نباید مخلوط شود.
  • هیومی واستر مایع را با ترکیبات کلسیم دار مخلوط نکنید.
برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین