کود آهن مایع واسترگرین

کودآهن مایع واسترگرین

ترکیبات :

آهن………………………………………………………………………………………5%

منگنز……………………………………………………………………………………..1%

ازت………………………………………………………………………………………4%

 

آهن یکی از عناصر کم مصرف اما ضروری، جهت رشد گیاهان می­باشد که به عنوان کاتالیزور در ساخت کلروفیل گیاهان، فعال سازی سیستم های فتوسنتز، متابولیسم پروتئین و کاهش نیترات نقش به سزایی داشته و کمبود آن در خاک­های ایران با توجه به شور بودن اراضی بسیار مشهود است. این ترکیب یکی از بهترین کلات های EDDHA  است که برای رفع کمبود آهن در محصولات باغی و زراعی و سایر گیاهانی که به کمبود آهن حساس هستند مصرف می شود. همچنین کود آهن واستر گرین در نامساعدترین (قلیایی ترین) خاک ها توسط ریشه جذب می شود و نیروی از دست رفته گیاهان را بازگردانده  و با سبز شدن مجدد،  عمل فتوسنتز را ممکن می کند. نشانه­های کمبود آهن معمولا از برگ­های جوان تر گیاه شروع شده و در اثر کمبود، لکه­های مایل به زرد بین رگبرگ ­های برگ ایجاد شده ولی رگبرگ­ها سبز باقی می­مانند.

  • کود آهن واستر گرین را میتوان در سیستم آبیاری قطره ای با سایر کودهای خشک و یا مایع مخلوط و از طریق خاک مصرف نمود.

 

 

محصول

 

میزان مصرف

 

زمان مصرف

 
کود آبیاری محلول پاشی
 
گیاهان باغی
3لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار لیتر آب
از ابتدای فصل رویش و تشکیل سطح برگ و با توجه به شدت کمبود، تکرار بعد از 15 روز
گیاهان زراعی
4لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار لیترآب
در زمان رشد گیاه و با توجه به شدت کمبود تکرار،  بعد از 15 روز

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-36-12-12+TE_000001
کود کشاورزی
کود 36-12-12+TE+Amino Acid واسترگرین
kod-40-10-10+TE_000001
کود کشاورزی
کود 40-10-10+TE واسترگرین
kod-51-0-0+TE_000001
کود کشاورزی
واستر پتاس 51-0-0