کود هیومیک پودری واسترگرین

ترکیبات :

هیومیک اسید………………………………………………………………………………………….. 30%

فولویک اسید……………………………………………………………………………………………. 7.5%

نیتروژن کل…………………………………………………………………………………………….. 11%

فسفر……………………………………………………………………………………………………….. 8%

پتاسیم……………………………………………………………………………………………………. 17%

 

هیومیک و فولویک،  اسید کلات کننده طبیعی عناصری از قبیل آهن، روی، منگنز و … می باشند و مانع از تثبیت و شسته شدن فسفر، نیتروژن و عناصر میکرو شده و به طور موثری این عناصر را در اختیار گیاه قرار می دهند. از دیگر خواص هیومیک اسید تحریک رشد گیاه از طریق سرعت بخشیدن به تقسیم سلولی و افزایش حجم سیستم ریشه گیاه می باشد. زمانی که ریشه گیاه رشد مناسبی داشته باشد، جذب آب و عناصر غذایی و ساخت هورمون ها نیز افزایش پیدا کرده و رشد و عملکرد گیاه به طور قابل توجهی افزایش می یابد. هیومیک اسید به فتوسنتز و ساخت قند کمک نموده و سبب تحریک ساخت آنزیم های گیاهی و ویتامین ها نیز می شود.

 

  • هیومیک واستر با اکثر کودها و سموم بجز ترکیبات اسیدی مانند سولفات پتاسیم و اوره فسفات سازگار و قابل اختلاط است، اما توصیه می شود قبل از اختلاط کود با هر ترکیبی تست سازگاری و تست محلول پاشی در محوطه ای کوچک پیش از استفاده گسترده انجام شود.
  • هیومیک پودری واستر را با کودهای کلسیمی مخلوط ننمائید.

 

 

 

محصول

میزان مصرف  

زمان مصرف

 
کود آبیاری محلول پاشی
 
گیاهان زراعی
4-3کیلوگرم در هکتار 1.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب
2-1بار محلول پاشی در طول دوره رشد با فواصل 15 روز
گیاهان باغی
5-4کیلوگرم در هکتار 3-1.5کیلوگرم در هزارلیترآب
3-2بار محلول پاشی قبل از گلدهی

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین