کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین

ترکیبات :

                                                                                            

عناصر پر مصرف ( درصد )                                   

 

عناصر ریز مغذی(ppm)

کلات شده با EDTA

N P2O5

 

K2O

 

Fe Zn Mn Cu Mg B
8% 5% 8% 2000 1000 500 500 200 100

 

کود کامل واستر گرین 8-5-8 +ریز مغذی ها

کود کامل واستر گرین که محتوی 8 % ازت ، 5%فسفر ، 8 %پتاسیم و انواع ریز مغذی ها به صورت کلات می باشد، با حد اکثر کارائی و حلالیت در آب به منظور استفاده به صورت محلول پاشی تولید شده است. مصرف این کود جهت برطرف نمودن کلیه کمبودها، بهبود تغذیه و تقویت رشد انواع گیاهان توصیه شده و در نهایت باعث بهبود محصولات کشاورزی، باغی و زراعی می شود.

 

محصول  

میزان مصرف

 

زمان مصرف

کود آبیاری محلول پاشی
 
صیفی جات
3.5-3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
در طول زمان رشد هر 20 روز یکبار
درختان میوه
3.5 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
بعد از ریزش شکوفه ها
یونجه و گیاهان علوفه ای
3.5-3 لیتر در هکتار 3 لیتر در هزار
دو هفته قبل از برداشت اول

یک هفته بعد از هر برداشت

چای
3.5-3 لیتر در هکتار 3 لیتر در هزار
هر سه هفته یکبار
انگور، گردو، زیتون
3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
قبل از گلدهی و هنگام آبدار شدن غوره ها
ذرت
3.5-3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
از زمان 8 تا 10 برگی تا گلدهی
غلات (گندم و جو)
3.5-3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
از زمان پنجه زنی تا گل دهی
برنج
3.5-3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
در خزانه یک هفته قبل از نشا
30 روز بعد از نشا

 

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-51-0-0+TE_000001
کود کشاورزی
واستر پتاس 51-0-0
kod-Calcium Boron_000001
کود کشاورزی
کود کلسی بر واسترگرین
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر