کود 20-20-20+TE واسترگرین

کود TE+20-20-20 واستر گرین، یک کود قابل حل در آب می باشد که دارای حداکثر حلالیت و خلوص بوده و فاقد کلر و سدیم می باشد. وجود ازت، فسفر و پتاسیم به نسبت مساوی باعث می شود که بتوان از این محصول در تمام مراحل رشد گیاه استفاده نمود. فراهم نمودن نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب توسط این محصول، تغذیه کامل گیاه را تضمین نموده و باعث افزایش رشد و حاصلخیزی گیاه شده و از کمبودهای تغذیه ای یا عدم توازن عناصر غذایی نیز جلوگیری می نماید.

کود TE+20-20-20واستر گرین قابلیت استفاده در تمام برنامه های تغذیه ای به صورت محلول پاشی و کود آبیاری را داشته و نیتروژن، فسفر، پتاسیم وعناصر ریز مغذی را در گیاه تامین می کند. استفاده از این کود برای تمامی محصولات زراعی، گیاهان گلخانه ای، سبزیجات و درختان میوه پیشنهاد می شود..

  • این کود با بیشتر کودها و سموم قابل اختلاط است.
  • برای موارد خاص بهتر است پیش از مصرف تست اختلاط صورت پذیرد.

 

عناصر پر مصرف (درصد) عناصر ریزمغذی (ppm)
K2O P2O5 N Fe Zn Mn Cu Mo B
Chelated with EDTA
20 20 20 300 200 150 100 50 100

 

دستور العمل مصرف :

 

محصول

کود آبیاری

Kg/ha

محلول پاشی

(کیلو گرم در هزار لیتر)

 

 

زمان مصرف

گیاهان زراعی 8-4  

3-2

 

 

هر سه هفته

یک بار

درختان میوه 7-5
سبزیجات برگی 8-6
سبزیجات میوه ای 7-5
گیاهان زینتی 6-4

 

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین