گلایفوزیت واستر

  • گلایفوزیت علف کشی سیستمیک از گروه گلایسین  بوده که از طریق شاخ و برگ گیاه جذب شده و قابل انتقال به بخش های مختلف از طریق سیمپلاست و آپوپلاست می باشد.
  • بهترین نتیجه جهت کنترل علف­های باریک برگ چندساله زمانی بدست می­آید که این گونه­ها حداقل در مرحله 4 تا 5 برگی بوده و ارتفاع آن­ها حداقل 10 سانتی­متر باشد.
  • بهترین زمان استفاده برای کنترل علف های هرز پهن برگ چندساله، نزدیک مرحله گلدهی این گونه ها است.
  • از تماس این علف کش روی شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداری شود.
  • در آب های سنگین اثر آنتاگونیستی با املاح موجود در آب دارد و میزان مصرف این علف کش بالا می رود.اختلاط با سولفات آمونیوم میزان مصرف این علف کش را کاهش می دهد (10 کیلوگرم سولفات آمونیوم در هکتار ).

میزان و موارد مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه علف های هرز 4تا 12لیتر بسته به نوع علف هرز در

زمان حداکثر فعالیت علف هرز(گلدهی)

نیشکر علف های هرز 1تا %2پس از رویش علفها به

صورت لکه اي

 

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-20-20-20+TE_000001
کود کشاورزی
کود 20-20-20+TE واسترگرین
kod-30-05-15+TE_000001
کود کشاورزی
کود 30-05-15+TE واسترگرین
kod-36-12-12+TE_000001
کود کشاورزی
کود 36-12-12+TE+Amino Acid واسترگرین