کود کلسی بر واسترگرین

ترکیبات :

کلسیم…………………………………………………………………………………. 10%

بر…………………………………………………………………………………….. 0.8%

اسیدآمینه………………………………………………………………………………….. 25%

 

کود کلسی – بُر ترکیبی با فرمولاسیون پیشرفته است، که به دلیل داشتن دو عنصر  کلسیم و بُر و نیز دارا بودن انواع اسیدهای آمینه سبب افزایش سرعت حرکت و میزان جذب کلسیم، افزایش کیفیت و  قابلیت انبارداری میوه، استحکام بافت میوه و گیاه، مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش کمیت و کیفیت محصول می شود. همچنین این ترکیب سبب استحکام بافت گیاه و میوه و بالا بردن مدت انبارداری میوه ها، افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها به دلیل تاثیر کلسیم در استحکام دیواره سلولی، افزایش سرعت حرکت و میزان جذب کلسیم توسط گیاه بواسطه حضور عنصر بُرمی گردد. اسیدآمینه موجود در کود کلسی – بُر واستر گرین نه تنها سبب افزایش رشد می شود، بلکه مهمتر از آن، به عنوان یک عامل کلات کننده طبیعی عمل می کند که جذب و انتقال عنصر کلسیم ، بُر و سایر عناصر میکرو را داخل گیاه آسانتر می کند.

 

دستور العمل استفادده:

محصول محلول پاشی زمان  مصرف
درختان میوه 2-1کیلوگرم در هزار لیتر آب شروع محلول پاشی بعد از فندقی شدن میوه ها تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل 14-10 روز
هندوانه، گوجه فرنگی، فلفل 1.5-1کیلوگرم در هزار لیترآب قبل از گلدهی و پس از تشکیل میوه
گیاهان زراعی 1.5-1کیلوگرم در هزار لیتر آب همراه با شروع رشد رویشی و تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل 14-10 روز

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-Calcium Boron_000001
کود کشاورزی
کود کلسی بر واسترگرین
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر