ایران و چین همکاری های تحقیقات کشاورزی را توسعه می دهند

ه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، تورج ولی‌نسب در دیدار با هوانگ یی مشاور سیاسی ایالت یانان چین دورنمایی از توانمندی‌های سازمان در حوزه پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی را ارایه داد و افزود: این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان‌های تحقیقاتی در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی است. وی توسعه همکاری‌های […]