اجرای عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در ۳۰ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشور

ئیس سازمان حفظ نباتات كشور از اجرای عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۳۰ هزار و ۷۰۰ هكتار از اراضی پنج استان جنوبی كشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، محمدرضا درگاهی روز پنجشنبه در سفر به استان خوزستان و در بازدید از مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی در […]