ارتباط با ما

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، جردن ، خیابان ناهید شرقی ، ساختمان شماره ۱۴ ، طبقه ۳، واحد ۷

تلفن: ۱۴-۲۶۲۹۰۰۱۲ (۰۲۱)

فکس: ۱۴-۲۶۲۹۰۰۱۲ (۰۲۱)

پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۲۹۴۰

ایمیل: info@vastergreen.com

ایمیل مدیریت: hosseini@vastergreen.com

دفتر همدان

آدرس: همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه ۱۰، واحد7

تلفن: ۷ – ۳۸۲۸۲۰۰۶ (۰۸۱)

تلفن: ۳۸۲۶۱۴۳۴ (۰۸۱)

فکس: ۳۸۲۵۲۴۳۰ (۰۸۱)

کارخانه

آدرس: رزن، شهرک صنعتی، بلوار پاستور

فکس: ۹-۳۶۳۳۱۰۲۸ (۰۸۱)