ارتباط با ما

دفتر همدان

آدرس: همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه ۱۰، واحد7

تلفن:۷ – ۳۸۲۸۲۰۰۶ (۰۸۱)

تلفن: ۳۸۲۶۱۴۳۴ (۰۸۱)

فکس: ۳۸۲۵۲۴۳۰ (۰۸۱)

کارخانه

آدرس: رزن، شهرک صنعتی، بلوار پاستور

فکس: ۹-۳۶۳۳۱۰۲۸ (۰۸۱)

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، ولنجک، نبش خیابان ۱۸، مجتمع خلیج فارس، واحد ۳۰۳

تلفن: ۸ – ۲۶۷۰۶۰۲۵ (۰۲۱)

فکس: ۲۲۴۲۸۹۲۳ (۰۲۱)

پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۲۹۴۰

ایمیل: info@vm-agri.com

ایمیل: info@vastergreen.com

ایمیل مدیریت: hosseini@vm-agri.com