ابامکتین واستر

آبامکتین واستر گرین در بازار با نام تجاری ورتیمک Vertimec 1.8%EC وجود دارد. آبامكتين از گروه شيميايی آورمكتين‌ها     (Avermectins) و با منشا ميكروبی بوده كه از تخمير يك اكتينوميست بنام Streptomyces avermectilis بدست آمده است. اين تركيب با اثر تماسی و گوارشی يك لاكتون ماكروسيكليك بوده كه بر طيف وسيعی از نماتدها، حشرات و عنكبوتيان مؤثر است. این ترکیب از طریق گوارشی و تماسی دارای سمیت زیاد است. آبامكتين کنه کش وحشره کشی است که دارای خاصيت تماسی و گوارشی بوده و از لحاظ آفت كشی تاثير تدریجی دارد ولي اثر فلج كنندگی آن به سرعت بروز می‌كند. آبامکتین به منظور کنترل مراحل متحرک کنه ها، مگس ها و پروانه های مینوز، تریپس ها، پسیل ها، مگس های سفید ، کرم های برگ خوار و سوسک کلرادو و همچنین موریانه ها روی گیاهان زینتی ، پنبه، مرکبات درختان میوه دانه دار و هسته دار، سبزیجات و گیاهان جالیزی استفاده می شود. همچنین برای حصول نتیجه بهتر در کنترل کنه ها می توان با روغن اختلاط نمود. آبامکتین به هیچ وجه نباید با سیستم آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. فاصله آخرین سمپاشی آبامکتین تا برداشت محصول 21 روز است.

میزان و موارد مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
سبزی و صیفی مینوز 6/0 لیتر در هکتار
مرکبات کنه زنگ 20 سی سی + 250 سی سی روغن در 100 لیتر اب برای یک نوبت سمپاشی

                                            

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-30-05-15+TE_000001
کود کشاورزی
کود 30-05-15+TE واسترگرین
kod-36-12-12+TE_000001
کود کشاورزی
کود 36-12-12+TE+Amino Acid واسترگرین
kod-40-10-10+TE_000001
کود کشاورزی
کود 40-10-10+TE واسترگرین