تو فور دی+ام سی پی آ واستر

سم 2,4-D  + MCPA  ( توفوردی + ام ث پ آ ) :

  • توفوردی + ام سی پی آ علف کشی سیستمیک از گروه فنوکسی استیک اسید است.
  • کاربرد آن روی مزارع شبدر و سایر بقولات که تازه کشت شده­اند، توصیه نمی­شود.
  • سمپاشی غلات در بهار و زمان نمایان شدن غلاف برگ صورت می­گیرد. غلات را می­توان از مرحله 5 برگی تا قبل از ظهور اولین جوانه نیز سمپاشی کرد.
  • آخرین نوبت سمپاشی غلات قبل از ظهور اولین جوانه می­باشد.
  • بادبردگی این علف کش در مزارع مجاور موجب بروز خسارت در گونه­های زراعی پهن برگ به خصوص مزارع چغندرقند، پنبه، کلم، سبزی و صیفی­جات مثل کرفس، باغات گلابی و انگور و… می­شود.
  • کاربرد آن روی محصولاتی که در شرایط تنش به سر می برند و یا رشذد فعالی ندارند و همچنین در زمان احتمال وقوع بارندگی توصیه نمی شود .
محصول علف­ هرز میزان مصرف مقدار مصرف
گندم و جو علف های هرز پهن برگ از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم  2-1 لیتر در هکتار
برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین