روغن امولسیون شونده واستر

روغن امولسیون شونده در بازار با نام تجاری روغن ولک %Volck L80 وجود دارد و از 80% روغن ، 18% آب و 2% امولسی فایر تشکیل شده و درجه سولفوناسیون آن 92 درصد است. این ترکیب به منظور کنترل انواع کنه ها، شپشک ها، شته ها، پسیل ها، زنجره ها و زنجرک ها، مگس سفید گلخانه، مینوز، لارو پروانه ها و… روی درختان میوه و آجیلی، انگور، مرکبات، سبزیجات و گیاهان گلخانه ای، محصولات زراعی و گیاهان زینتی استفاده می شود. روغن ولک واستر گرین همچنین با پوشاندن گیاه با یک لایه نازک هیدروکربنی، باعث جلوگیری از رشد برخی قارچ ها می شود. این ترکیب قارچ لکه چربی مرکبات Greasy spot، قارچ سیگاتوکای موز و قارچ مولد سفیدک حقیقی انگور را بخوبی کنترل می کند ولی این کنترل به علت کوتاه بودن دوام روغن ولک  و عدم پوشش کامل برگ کافی نمی باشد. این ترکیب نسبت به آفتکش ها مزایایی دارد که سبب شده در برنامه مدیریت تلفیقی آفات، بخوبی مورد استفاده قرار گیرد:

1 – علاوه بر طیف وسیع علیه آفات روی تخم کنه ها ، شته ها و برخی پروانه ها نیز موثر است. 2 –  بقایای حشره کش ها تا چند هفته بعد از مصرف، دشمنان طبیعی آفات را وقتی که با سطوح سمپاشی تماس پیدا کنند نابود می کند ولی روغن ولک واستر گرین (با اثر تماسی)، علاوه بر پایداری بیشتر، تا زمانی که حشرات مفید مستقیما در معرض روغن پاشی قرار نگیرد از بین نمی رود.  3 – این ترکیب برای انسان، سایر پستانداران و پرندگان مضر نبوده و پس از روغن پاشی سریعا پخش شده و بر روی محصولات، باقیمانده ای ندارد. هرگونه باقیمانده این ترکیب بواسطه باکتری ها تجزیه شده و برای محیط زیست خطر کمتری دارد. آنچه که در مورد روغن ولک واستر گرین می توان تاکید کرد این است که، اگر به جای سمپاشی با روشی درست روغن پاشی انجام شود می تواند کلیه آفات موجود روی درختان میوه را کنترل نمود.

 

مقدار و میزان مصرف:

مقدار مصرف : بصورت محلول پاشي به نسبت 5/1 % پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان

و قبل از بيداري درختان

موارد مصرف : براي مبارزه پيش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشكها و بعضي از كنه ها براي همراهي بعضي از سموم به عنوان مويان يا Adjuvant

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-20-20-20+TE_000001
کود کشاورزی
کود 20-20-20+TE واسترگرین
kod-30-05-15+TE_000001
کود کشاورزی
کود 30-05-15+TE واسترگرین
kod-36-12-12+TE_000001
کود کشاورزی
کود 36-12-12+TE+Amino Acid واسترگرین