کود میکرو سه‌گانه واسترگرین

کود میکرو سه گانه واستر(آهن – روی – منگنز)

ترکیبات :

ازت………………………………………………………………………………..4%

منگنز………………………………………………………………………………..0.017%

روی………………………………………………………………………………….1%

آهن……………………………………………………………………………………1.2%

 

این ترکیب حاوی سه عنصر آهن، روی و منگنز می باشد که با توجه به کم بودن میزان این عناصر در خاک های قلیایی و اسیدی، مصرف آن ها نقش مهمی در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی بر عهده دارد.  هر چند گیاهان به میزان کمی به عناصر کم مصرف نیاز دارند، اما با توجه به نقش پیچیده و مهم این عناصر در متابولیسم گیاهان، تامین به موقع و مناسب این عناصرکم مصرف، نقش به سزایی بر سلامتی، رشد و کیفیت و کمیت محصولات ایفا می کند. از میان این عناصرکم مصرف، سه ریزمغذی آهن، روی و منگنز، اهمیت و مصرف بیشتری در گیاه دارند. آهن در تولید کلروفیل، تنفس، فتوسنتز و فعالیت بسیاری از آنزیم های گیاه نقش مهمی دارد. این عنصر موجب غنی سازی و بالا بردن عیار محصول و کیفیت دانه و میوه می گردد. روی در فرایند رشد سلولها و همچنین تولید گل و عمل گرده افشانی و تشکیل تخمک در مادگی و تعداد میوه در گیاه نقش مهمی دارد. منگنز جهت کارکرد صحیح اعمال گیاهی فتوسنتز، تنفس و تشکیل سبزینه(کلروفيل) و تولید رنگدانه ها ضروري است.  به دلیل فقر و یا غیر قابل جذب بودن این سه ریز مغذی در اکثر خاک های زراعی ایران، بایستی نیاز گیاه به این مواد در طول فصل رشد تامین شود.کود میکرو سه گانه واستر گرین  با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید شده و به سرعت توسط برگها جذب می شود و با تامین نیاز گیاه به عناصر مهم فوق در کلیه مراحل فصل رشد با هزینه ای مقرون به صرفه و تاثیر فوق العاده، منجر به حفظ سلامتی و عملکرد مناسب گیاه و افزایش کیفیت و کمیت محصول آن می شود.

 

محصول

 

میزان مصرف

 

زمان مصرف

 
کود آبیاری محلول پاشی
 
گیاهان زراعی
5 لیتر در هکتار 1.5 در هزار لیتر آب
شروع ساقه رفتن تکرار به فاصله هر یک ماه تا مرحله رفع کمبود
درختان میوه
6 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار لیتر آب
بعد از ریزش گلبرگ ها و تکرار در صورت علائم کمبود
سبزیجات و صیفی جات
4 لیتر در هکتار 1.5 لیتر در هزار لیتر آب
شروع میوه دهی و تکرار با فاصله هر یک ماه یکبار
محصولات گلخانه ایی
7 لیتر در هکتار 1.5 لیتر در هزار لیتر آب
با شروع میوه دهی و تکرار هر 15روز یکبار
برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین