کود 10-52-10+TE واسترگرین

کود + TE10- 52- 10واستر گرین به صورت کاملا محلول در آب و با درصد بالای فسفر دارای حداکثر حلالیت و خلوص بوده و فاقد کلر و سدیم می باشد. وجود نسبت 1:5.2:1 (N-P2O5-K2O) در این ترکیب، باعث توسعه ریشه ، گل دهی و افزایش محصول در گیاه می شود. این کود به علت داشتن PH  اسیدی از تشکیل رسوب در سیستمهای آبیاری هنگامی که سختی آب بالا باشد جلوگیری می نمایید.

  • این کود با بیشتر کودها و سموم قابل اختلاط است.
  • برای موارد خاص بهتر است پیش از مصرف تست اختلاط صورت پذیرد.

 

عناصر پر مصرف (درصد) عناصر ریزمغذی ppm))
K2O P2O5 N Fe Zn Mn Cu Mo B
Chelated with EDTA
10 52 10 300 200 150 100 50 100

 

دستور العمل مصرف :

 

 

محصول

روش خاکی

Kg/ha

محلول پاشی

(کیلو گرم در هزار لیتر)

 

زمان مصرف

درختان میوه 10-8 3-2

 

 

هر سه هفته یک بار در آب آبیاری مصرف شود

جالیز 8-6
ربشه زایی 7-5
گندم و جو 8-8
ذرت 10-8
زعفران 7-5
گلهای  زینتی 5-4
سایر گیاهان 8-5

 

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین