کود 30-05-15+TE واسترگرین

کودTE + 15-5-30 واستر گرین حاوی15% نیتروژن، 5%فسفر و 30% پتاسیم می باشد که با توجه به بالا بودن نسبت پتاسیم و مقدار متوسط نیتروژن یک فرمول کودی مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در اوایل فاز زایشی به  منظور بهبود کیفیت و کمیت محصول استفاده نمود. این فرمول علاوه براین دارای 0.02% منیزیم می باشد که با تامین نیاز منیزیم گیاه در فاز زایشی به سرعت رشد و کیفیت محصول کمک خواهد کرد که هم قابلیت استفاده بصورت محلولپاشی و هم استفاده در سیستم آبیاری را دارد. همچنین این کود سبب بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن، برطرف کننده عناصر ماکرو و میکرو در طول فصل زایشی و افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد.

 

عناصر پر مصرف (درصد)   عناصر ریزمغذی (ppm)
K2O P2O5 N Fe Zn Mg B Cu
  Chelated with EDTA
30 5 15 1000 1600 1000 100 1000

 

دستور العمل مصرف :

محصول میزان مصرف
 
کودآبیاری محلول پاشی
محصولات زراعی
15-10 کیلوگرم در هکتار 5-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
درختان میوه و گلخانه ها
20-10 کیلوگرم در هکتار 3-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین